Melk er unik kilde til jod, kalsium, protein av høy kvalitet og en viktig matvare i det norske kostholdet. På frokostbordet, i matpakka, til fredagstacoen og på vei til trening er TINE en del av nordmenns hverdag.

Hva TINE tilbyr av produkter, hvordan vi opplyser om innhold og bruk, og hvordan vi legger til rette for at folk kan gjøre gode valg, har stor påvirkning på nordmenns liv og helse.

Feil kosthold er den viktigste årsaken til for tidlig død i Norge. Nordmenn får i seg nær 40 prosent mer mettet fett enn hva som er anbefalt, og helsemyndighetene er bekymret for utviklingen. Forbruket av sukker er redusert med 25 prosent1de siste ti årene, men inntaket er fortsatt for høyt i noen grupper av befolkningen. Det er store sosiale forskjeller i kosthold og forutsetninger for å velge sunt.

Riktige valg
«Å gjøre det fristende å velge sunt» står sentralt i TINEs samfunnsansvar. TINEs Ernæringsstrategi mot 2018 setter retning for hvordan bedriften kan bidra til å løse kostholdsutfordringene i befolkningen, og tydeliggjør hvilke muligheter og utfordringer som er spesielt relevante. Kjernen i arbeidet er å legge til rette for at forbruker kan ta bedre valg med hensyn på innhold av salt, mettet fett og tilsatt sukker.

Som en kommersiell aktør på melk og meieriprodukter vil TINE tilby hva markedet etterspør, det være seg smør, yoghurt med ulike innhold av fett og sukker, helfet ost eller lette varianter. TINE kan imidlertid bidra til å påvirke etterspørselen gjennom å gjøre det fristende og enkelt å velge sunnere.

Utfordring
Målet til enhver kommersiell virksomhet er å skape best mulig økonomisk resultat for sine eiere. Dette betyr blant annet at TINE må utnytte råstoffet (melka) optimalt. For å møte forventningene om å redusere mettet fett vil vi kunne stå overfor en situasjon der TINE har et overskudd av fett. Utfordringen blir da å kunne avsette dette på en måte som ikke utfordrer målet om en absolutt reduksjon av mettet fett i det norske kostholdet.

Mindre fett og sukker
TINE Yoghurt fyldig, en ny serie yoghurt med lavt fettinnhold, var en av storsatsingene fra TINE i 2016. Yoghurten skal bidra til et bredt utvalg av smakfulle produkter med lite fett. TINE Yoghurt fyldig er ment å ta over tronen fra TINE fruktyoghurt, som inneholder mer fett enn den nye varianten. I tillegg kom fettfri Cottage Cheese samt to varianter av lett kremost på markedet i 2016.

I 2015 startet TINE arbeidet med å løfte porteføljen av lette oster for å gjøre dem til mer attraktive valg. Sentralt i dette arbeidet var å gjøre Lett Norvegia® enda bedre på smak og konsistens. Lett Norvegia® kom med ny resept i 2016. Samtidig har TINE jobbet med å løfte fram de lette ostevariantene markedsføringen. Tiltakene har bidratt til en svært positiv salgsøkning for skivet Lett Jarlsberg®, Lett Norvegia® og TINE Revet ost Lett.

Helt siden slutten av 1990-tallet har TINE jobbet med gradvis å redusere tilsetning av sukker. Sukkerinnholdet i dagens barneyoghurt er mer enn halvert de siste tiårene. TINE har også laget en langsiktig plan for videre reduksjoner av tilsatt sukker i flere av våre store produkter. Beregnet ut fra totalt salg i løpet av ett år har TINE totalt fjernet ca. 500 tonn tilsatt sukker fra eksisterende merkevarer som Biola®, TINE fruktyoghurt, TINE iste, smaksatt skolemelk og skoleyoghurt i løpet av 2016.


1. Ut fra grossist

Vi samarbeider om sunnere mat

Helsemyndighetene har fokus på reduksjon av sukker, salt og fett i det norske kostholdet. TINE er representert i helse- og omsorgsministerens «næringslivsgruppe», og jobber med konkrete tiltak som kan bidra til å bedre kostholdet i befolkningen i tråd med anbefalingene. TINE er en av flere aktører som samarbeider med myndighetene for å redusere saltinntaket i befolkningen, og signert i 2015 den såkalte «saltpartnerskapsavtalen». I 2016 har det tette samarbeidet med myndighetene videreført. Mot slutten av året signerte TINE en avtale med konkrete mål for reduksjon av sukker, salt og mettet fett i mat og drikke sammen med næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, dagligvarebransjen og helse- og omsorgsministeren. Avtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold viser ønsket om å dra i samme retning, og gir uttrykk for et samarbeidsklima mellom matbransje og myndigheter som er unikt for Norge.

Til de som virkelig trenger den

Matsentralen i Oslo har i 2016 bidratt til at i underkant av 1051 tonn mat har kommet de vanskeligstilt til gode, noe som tilsvarer 2,1 millioner middager. Sammenligner man med 2015, var veksten hele 34 prosent.

Matsentralen er et samarbeid mellom organisasjoner, matvareprodusenter og myndigheter. Her leverer produsenter og handelen inn fullverdig mat som av ulike årsaker ikke kan selges i tradisjonelle kanaler.

Produktene fordeles til veldedige organisasjoner som deler maten ut til de som virkelig trenger den. TINE er en av de største leverandører av mat her i landet. Som stor produsent av mat er det viktig at vi tar ansvar for å redusere og håndtere eget matsvinn samt legge til rette for at kunder og forbrukere skal kunne redusere sine mengder matavfall. TINE har siden oppstarten i 2013 vært en viktig samarbeidspartner med Matsentralen, og bidrar med både finansiering og produkter. I 2016 leverte TINE 185 tonn (262 tonn i 2015) mat til sentralen.

Et litt sunnere alternativ

Vi spiser for mye mettet fett, sukker og salt samt for lite fiber i forhold til helsemyndighetenes anbefalinger. Nøkkelhullet skal bidra til at vi forbrukere lettere skal kunne velge produkter som passer inn i et sunt hverdagskosthold. For å få Nøkkelhullet må matvarer oppfylle en rekke kriterier for innhold av fett, sukker, salt og fiber.

TINE har i 2016 lansert tre nye produkter merket med Nøkkelhull, Cottage cheese fettfri og TINE Yoghurt Fyldig naturell og Tinemelk® ekstra lett økologisk i samarbeid med Rema. Da flere av butikkjedene har tatt TINE Yoghurt Fyldig naturell ut av sortimentet, vil denne gå ut av produksjon. I løpet av 2016 er også nøkkelhullsprodukt Cottage Cheese eple tatt ut av produksjon. I 2015 ble kriteriene for nøkkelhullsmerket endret. Dette første til at Kesam® vanilje mager mistet nøkkelhullsmerket i 2016. Ved utgangen av 2016 har TINE 13 produkter merket med nøkkelhull. TINE har besluttet at alle produkter som oppfyller vilkårene for nøkkelhull skal merkes, og i all utvikling blir nye produkter vurdert opp mot disse. Dette som et ledd i at vi ønsker å gjøre det enklere for forbruker å ta sunne og informerte matvarevalg.