Bærekraftig verdiskaping

En bærekraftig utvikling er avgjørende, både for TINE og i samfunnet for øvrig. TINEs mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til vårt miljømessige og sosiale ansvar.

Reduserte klimautslipp

Dagens globale samfunnsutvikling er ikke bærekraftig. I løpet av et år bruker vi mennesker langt mer av jordas ressurser enn den klarer å fornye.

Fra melkespann til bioplast

TINE har en ambisjon om at all melk i løpet av 2017 skal tappes på disse miljøvennlige og fornybare kartongene

Vi bidrar til lokal verdiskaping

TINE ønsker å ta et tydelig ansvar for å sikre muligheten for melkeproduksjon i hele landet, og da bidra til at viktige ressurser blir utnyttet til norsk matproduksjon.

TINE en sikker arbeidsplass

Friske medarbeidere og stabil arbeidskraft i et godt og sikkert arbeidsmiljø er en forutsetning for at TINE skal oppnå effektiv drift og kvalitet i alle ledd

Etikk for likhet og rettferdighet

TINE har mange roller og opptrer til enhver tid som blant annet arbeidsgiver, kunde, leverandør og eier. Felles for rollene er viktigheten av etisk opptreden i enhver sammenheng, både forretningsmessig og personlig.

Trygge produkter gir fornøyde forbrukere

Langsiktig og målbevisst arbeid for å sikre god dyrehelse og god hygiene i hele verdikjeden gjør norske meieriprodukter til noe av det tryggeste man kan spise.

Friske dyr gir god melk

TINEs 11.000 eiere og deres 250 000 melkekyr og geiter produserer melka, selve fundamentet for TINEs virksomhet. TINE har derfor både et ansvar og en sterk interesse i at både ku og geit er friske og behandles godt.

Omdømme og åpenhet

Omdømme sier noe om hvilke oppfatning omgivelsene har av en virksomhet. Disse oppfatningene er summen av hva ulike interessenter som kunder, forbrukere, eier, politikere og andre grupper i samfunnet virkelig mener om virksomheten

Slik rapporterer vi GRI

TINEs rapport om samfunnsansvar er basert på Global Reporting Initiative (GRI) sine retningslinjer. Dette er den mest utbredte og ledende standarden for slik rapportering.