Regnskap med noter for 2016 samt utvalgte nøkkeltall