2016 ble et nytt godt år for TINE – i en stadig mer krevende konkurransesituasjon.

Å lykkes kjennes godt, men enda bedre kjennes det når framgangen er tuftet på at vi gjør de riktige tingene – ikke bare for TINE, men for samfunnet. En grunnleggende del av TINEs forretningsidé er at vi «skaper verdier i nært samspill mellom natur, landbruk og marked». Det handler helt grunnleggende om å ta et «meransvar».

En bedrift som etterlater seg et positivt fotavtrykk, utvikler også et konkurransefortrinn. Forbrukerne setter stadig større pris på virksomheter som opptrer skikkelig – og produkter med en positiv – og troverdig historie. Omdømmemålingene i 2016 viser at TINEs innsats blir lagt merke til. Vi har klart å gi historiene våre et konkret innhold. Og vi leverer.

I januar markerte TINE – sammen med samferdselsministeren – at vi fram mot 2020 skal redusere de samlede utslippene fra transporten vår med 75 prosent. Målet står fast, og vi kommer til å ta i bruk flere virkemidler for å komme dit. Å få på plass bærekraftige transportløsninger er ikke en rettlinjet prosess, men i arbeidet med å utvikle en mer miljøvennlig transportsektor har TINE et naturlig ansvar. Våre tiltak setter spor etter seg.

Siden 2006 har TINE jobbet målbevisst med å redusere sukkerinnholdet i produktene. Dersom vi ikke hadde gjort disse endringene, hadde forbrukerne fått i seg 1 million kilo sukker mer i løpet av ett år. Dette ble markert i september.

At helseministeren stilte opp, var en hyggelig honnør til det innovasjonsarbeidet TINE har gjort, men det innebærer også en positiv forpliktelse med hensyn til det videre samarbeidet om et sunnere norsk kosthold. I desember signerte TINE, sammen med andre organisasjoner og matprodusenter, en intensjonsavtale med helseministeren om sunnere mat. Avtalen setter helt konkrete mål for reduksjon av sukker, salt og mettet fett, og gir en tydelig retning.

Et annet område som myndighetene nå vier mer oppmerksomhet er klimagassutslippene fra landbruket. Dette er et tema som også TINE er opptatt av. Samtidig må utfordringene i vår sektor plasseres i en kontekst som gjør det mulig å diskutere fornuftige tiltak. Mens landbrukets utslipp er redusert med over 5 1990, viser Statistisk sentralbyrås tall at utslippene fra transportsektoren har gått opp med 25 prosent - og innenfor olje- og gass-sektoren er utslippsveksten på 83 prosent. TINE og landbruket vil ta sin del av klimaansvaret, samtidig som vi skal produsere mat til en stadig voksende befolkning. Det skal vi gjøre ved å jobbe med naturen og ikke mot den. Samtidig trenger vi betingelser som ikke svekker konkurransekraften og øker behovet for import av mat. Det siste gir ingen global klimagevinst.

Den norske forbrukeren fortjener ikke bare klimavennlig, men også trygg mat. Nye tall viser at ingen land i Europa bruker mindre antibiotika i matproduksjonen enn Norge. Et målbevisst arbeid, hvor TINEs kompetanse på dyrehelse spiller ennøkkelrolle, gjør at du trygt kan spise mat produsert i Norge – uten å være bekymret for antibiotikaresistente bakterier. Tallene reflekterer også at Norge har verdens beste helsevesen – for storfe og geit. Dette er en historie vi skal bli flinkere til å formidle.

Til tross for nok et rekordresultat for TINE, tilsier konkurransesituasjonen at vi fremdeles må vise evne til omstilling, innovasjon og effektivisering. Konkurransen i dagligvarehandelen er økende, og det satses i stadig større grad på egne merker og varer. Men vi har en klar målsetting om videre vekst i kjernevirksomheten basert på TINEs merkevarer – og samtidig skal vi styrke lønnsomheten i vår internasjonale virksomhet.

Vi går inn i 2017 med innstillingen om at uansett hvor hardt vinden blåser, skal vi navigere med utgangspunkt i hvem TINE er og hva samfunnet forventer av oss. Vi skal fortsatt vinne forbrukernes og kundenes tillit ved å opptre på en måte vi kan være stolte av. Bare slik kan TINE også i framtiden representere de gode verdiene på matbordet.

hanne_refsholt_sign 

Hanne Refsholt

Konsernsjef

 

 

Hannerefsholt 2015_499x 705
Tine skal vinne forbrukerens og kundenes tillit ved å opptre på en måte vi kan være stolte av.