TINE skal være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og drikke med hovedfokus på meieriprodukter.

Nøkkeltall 2016 TINE Gruppa
20162015201420132012
DriftsinntekterMNOK22 56922 20421 44020 42919 751
Driftsresultat (EBIT)MNOK1 9621 6781 363948934
DriftsmarginDriftsresultat/driftsinntekter8,7 %7,6 %6,4 %4,6 %4,7 %
Resultat før skattMNOK1 8621 5791 187790762
ÅrsresultatMNOK1 6341 4241 013685669
 
EiendelerMNOK16 02915 11714 62714 32313 700
Egenkapitalandel (%)Egenkapital/totalkapital45,5 %44,0 %41,9 %41,3 %40,8 %
Netto rentebærende gjeld/EBITDA0,961,111,392,142,28
InvesteringerMNOK1 1311 0387969051 843
Operasjonell kontantstrømMNOK2 1871 7801 9591 3251 203

 

Ku- og geitemelk levert til TINE

Mill. liter

Ku -og -geitemelk

Visjon

«Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha.»

Vår forretningsidé
TINE Gruppa skaper verdier i et nært samspill mellom natur, landbruk og marked. TINE Gruppa foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat som forbrukerne foretrekker og er landets ledende leverandør av næringsmidler. TINE Gruppa er eid av norske melkeprodusenter i samvirke.

 

Utvikling HMS- og miljøtall 2016
20162015201420132012
ANSATTE
Antall ansatte, TINE SA4 5064 5434 6394 7304 618
Antall ansatte, TINE Gruppa5 4185 3625 4805 6005 485
H-verdi, TINE Gruppa7,58,113,29,99,6
Sykefravær, TINE Gruppa5,9 %6,2 %6,2 %6,2 %6,4 %
MILJØ (TINE SA)
Brutto energiforbruk (GWh)531531543565531
Emballasjeforbruk (tonn)28 45528 68428 73028 83429 433
Emballasjeforbruk ifht driftsinntekter (tonn/MNOK)2,242,212,472,532,60
Utslipp CO2-ekv. totalt (tonn)1)75 89087 29190 60696 68790 773
Utslipp CO2-ekv. fra meieri (tonn)2)22 75927 29127 32333 21231 039
Utslipp CO2-ekv. fra transport (tonn)2)44 47354 98858 13958 25955 100
Transport (km/1000 liter råstoff)2)3837393836
Kildesortert avfall (prosent av total mengde)89 %87 %85 %86 %74 %
TRYGG MAT
Sykdomsframkallende bakterier, antall negative prøver4 4352 8304 0113 7993 381
Sykdomsframkallende bakterier, antall positive prøver21340
Antall tilbakekallinger22210

*Etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon, se forklaring og tabell side 15. 1) Emballasjeforbruk ift driftsinntekter: Driftsinntektene er justert med konsumprisindeksen de enkelte årene. 2) Utslipp CO2-ekv. omfatter scope 1 og scope 3.

 

Forbruk per innbygger

Forbruk _pr _innbygger

JANUAR

Disse smakebitene fra årets hendelser viser at TINE har mange jern i ilden. Vi takker for gjeve bransjeutmerkelser og jobber jevnt og trutt videre med å opprettholde vår posisjon med produkter og tjenester av høy kvalitet.

Januar

TINE har som mål at i løpet av 2020 skal all transport av melk og meieriprodukter være klimanøytral. Målet kommuniseres til folket ved store markeringer i Oslo, Bergen og

Trondheim. Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmer forslag som vedtas i Stortinget om at støtte til eksport av jordbruksprodukter blir faset ut innen utgangen av 2020, noe som blant annet rammer TINEs eksport av Jarlsberg®.

Februar

Under konferansen «Mat og landbruk 2016» slår TINE et slag for bedre mattil eldre ved å presentere E+-serien®, næringstette og smaksrike produkter spesielt beregnet for eldre.

Mars

Under tittelen «Er vi enige om hva som er sunt» arrangerer TINE et ernæringsseminar- et sammensatt tema med mange utfordringer. Seminaret samlet om lag 200 deltakere.

April

Norsk design- og arkitektursenter (DogA) tildeler TINE utmerkelsen «Merket for god design» for jobben som er gjort på TINEs smørbeger. TINE får mange plusser for å legge bedre til rette for resirkulering.

Mai

Forprosjektet til nytt meieri på Flesland i Bergen starter. Går alt etter planen starter prøving og testing av det nye meieriet på nyåret 2019.

Konsernstyret vedtar å iverksette et forprosjekt for bygging av anlegg for Jarlsberg®-hjul i Irland.

Juni

Vi gleder oss over ferskere Tinemelk® med lenger holdbarhet i butikken. Innovasjon og effektivisering gir melka minst én dag ekstra holdbarhet for alle som kjøper melk i butikk.

Juli

Det besluttes at TINEs hovedkontor skal samles på Kalbakken. Målet er å skape mer samhold og en sterkere kulturell identitet.

August

Gjennom hele året bidrar TINE med kostholdsråd på Røde Kors’ kvinnekafeer. Ett av tiltakene er matpakkekurs ved skolestart.

I skolemelkkampanjen for Tinemelk leker alpinist Kjetil Jansrud som Sara (8). Alle aktivitetene var oppskalert tilsvarende hans vekt og størrelse.

September

Siden 2006 har TINE jobbet målbevisst med å redusere sukkerinnholdet i produktene. Dersom vi ikke hadde gjort disse endringene, hadde forbrukerne fått i seg 1 million kilo sukker mer i 2016. Milepælen markeres sammen med helse og omsorgsminister Bent Høie.

Sunniva Eplejuice frå Hardanger, vårt mest populære sesongprodukt, tildeles Spesialitet-merket.

Oktober

Her overrekkes TINEs bidrag til TVaksjonen, hele 1,1 millioner kroner, en andel av melkesalget i oktober.

I Ipsos omdømmeundersøkelse for norske selskaper klatrer TINE til en sterk andreplass, bare slått av NRK. Det er spesielt TINEs miljøfaktor som har styrket seg.

I følge en undersøkelse gjort av TNS kommer TINE ut som den beste sponsoren i Norge.

November

Nøkkelen til god dyrehelse og sterk reduksjon i antibiotikabruk til dyr i Norge ligger i selve organiseringen av norsk landbruk, mener veterinær Anne Cathrine Whist.

Også i år vinner TINE prisen som «Årets leverandør» til Coop Mega. Her er det butikkene som stemmer på leverandørene.

Desember

Synnøve Finden og TINE inngår forlik i rettstvisten vedrørende bruk av varemerket Jarlsberg®. Det innebærer at Synnøve Finden ikke lenger vil markedsføre osteprodukter ved bruk av ”Jarlsbergosttype” eller lignende navn.