Hovedkontor

TINE SA

Lakkegt. 23
0187 Oslo
Postboks 25, 0051 Oslo
www.tine.no
Sentralbord: 03080
firmapost@tine.no

Tillitsvalgte

ÅRSMØTET

Årsmøtet består av 110 eiervalgte utsendinger. Utsendingene fordeles mellom regionene slik at det blir et likt forhold mellom antall medlemmer og antall utsendinger i alle regionene basert på antall medlemmer i hver region året før årsmeldingsåret. I tillegg kommer konsernstyrets og Rådets medlemmer.

Rådet

Rådet består av 38 medlemmer.
Årsmøtet velger 21 medlemmer og
de ansatte velger 17 medlemmer.

Ordfører

Jarle Bogen

Varaordfører

Elisabeth Irgens Hokstad

Øvrige eiervalgte medlemmer

Elisabeth Holand
Odd-Magne Stormo
Tormod Nilsen
Bjarne Leonhardsen
Lise Kaldahl Skreddernes
Solveig Bratteng Rønning
Magnhild Vik
Kennet Høyning
Birgit Oline Kjerstad
Jørn Magne Vaag
Heidi Aarsheim Bø
Helge Arne Espeland
Gunn Elise Helle
Johannes Fattnes
Asgeir Pollestad
Kjartan Åsnes
Gjertrud Svertveit Osmundsen
Anne Birgitte Riis-Johansen
Kari Lise Breivik
Ole Paulsen
Ole Asmund Sylte
Even Solhaug

Ansattvalgte medlemmer

Lars Terje Nyhus
Paal Wanvik
May Haugfos
Wenche Digervold
Hilde Fismen
Jeffrey Thomas
Tormod Lien
Trond Einar Pettersen
Mohammed Malik
Laila Merete Iversen
Kåre Pedersen
Jan Gaute Krokstadmo
Egil Torland
Kjell Inge Robberstad
Kurt Haukeland
Inger Marie Tayuzak

KONTROLLKOMITÉEN

Leder

Per Amb

Nestleder

Sigrun Bakken Lerhol

Medlem

Petter Arne Ekrol

KONSERNSTYRET

Styret består av 14 medlemmer. Årsmøtet velger ti medlemmer. Leder og nestleder velges hvert år i særskilt valg. De ansatte velger fire medlemmer i særskilt valg.

Leder

Trond Reierstad

Nestleder

Nils Asle Dolmseth

Øvrige eiervalgte medlemmer

Turid Næss
Anders Johansen
Rolf Øyvind Thune
Marit Haugen
Askild Eggebø
Helga Thorvik Ulven
Cecilie Bjørlo
Norvald Dalsbø

Ansattvalgte medlemmer

Tor Arne Johansen
Dag Rune Herting
Elin Aarvik
Steinar Koen

Varamedlemmer valgt av Årsmøtet

1. varamedlem: Helge Arne Espeland
2. varamedlem: Solveig Bratting Rønning
3. varamedlem: Jørn Magne Vaag

Varamedlemmer til ansattvalgte medlemmer:

1. varamedlem: Ottar Råd (NNN)
1. varamedlem: Jeffery Thomas (NML)

SENTRAL VALGKOMITÉ

Valgkomiteen har åtte medlemmer valgt av Årsmøtet:

Leder

Leif Arne Kvitvang

Nestleder

Kari Borghild Løstegaard

Øvrige medlemmer

Steinar Grimsrud
Anne-Lise Kindingstad
Kjell Helland
Bodil Lundbakk
Reidar Berge
Lisbeth Norbye

REVISJON

Revisjon utføres av Earnst & Young AS og velges av Årsmøtet.

HELEIDE DATTERSELSKAP

DIPLOM-IS AS

Postboks 23, 1483 Skytta
Telefon 02001
Besøksadresse:
Brennaveien 10
1481 Hagan
Adm. direktør
Rita Kristin Broch
rita.kristin.broch@diplom-is.no
www.diplom-is.no

OsteCompagniet as

Postboks 113 Kalbakken
0902 Oslo
Besøksadresse:
Bedriftsveien 7
Telefon 03080
Daglig leder
Rune B. Jenssen
rune.jenssen@tine.no
www.ostecompagniet.no

Wernersson ost AB

Industrivägen 5,
523 90 Ulricehamn, Sverige
Telefon +46 321 261 50
VD
Magnus Ekstrand
magnus.ekstrand@wernerssonost.se
www.wernerssonost.se

NORSELAND INC. (US)

3 Parksland Drive, Suite 102,
Darien, CT 06820 USA
Telefon +1 203 324 5620
President and CEO
John J. Sullivan
jsullivan@norseland.com
www.norseland.com

NORSELAND LTD. (UK)

Somerton Road, Ilchester,
Somerset BA22 8JU, England
Telefon +44 (0) 1935 842800
CEO
Nigel Meadows
nigel.meadows@tine.no
www.norseland.co.uk

Deleide datterselskap

FJORDLAND AS

Brynsengveien 10
0667 Oslo
Telefon 22 97 49 00
Adm. direktør
André Gobel
andre.gobel@fjordland.no
www.fjordland.no