Meieri Norge

logo-ostecomagniet.jpg

 

OsteCompagniet

OsteCompagniet AS markedsfører og selger ostespesialiteter fra TINE, noen småskalaprodusenter og oster fra flere land i Europa. Hoveddelen er de norske ostene produsert på TINE Meieriene.

Hovedpunkter for 2016

• Snøfrisk® og Selbu Blå slo alle rekorder for salg, og det var også positiv utvikling for Fryd. Dette er langsiktig prioriterte merkevarer, og vil bli satsetvidere på med både eksisterende portefølje og nyeprodukter.
• Et svært konkurranseutsatt marked gjør atselskapet hadde en liten reduksjon i salg i Gjennom god kostnadskontroll og styring er likeveltotalresultatet tilfredsstillende.
• Lansering av varemerket Michelangelo i Norge eren langsiktig satsing som vil ha prioritet innenforimportprodukter. Dette er et egeneid varemerkesom baserer seg på italienske høykvalitetsproduktersom Parmesan og Mozzarella.

Ostecompagniet
NØKKELTALL (MNOK)20162015
Driftsinntekter289289
Driftsresultat7*10
Antall ansatte1110

*Etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon.

Annen virksomhet

logo_diplomis.jpg

Diplom-Is AS

Diplom-Is AS er et merkevareselskap som produserer og markedsfører iskrem og frosne desserter.

Hovedpunkter for 2016
•Som et resultat av vekststrategien og et mål om å være en totalleverandør ovenfor kundene, kjøpte Diplom-Is i 2016 selskapene Isdalen og Laguna Produkter. Oppkjøpene styrker Diplom-Is’ posisjon i segmentene premium literis, slush- og yoghurtis soft-serve.
• Sommeren 2016 representerte et gjennomsnittlig værbilde. Dette kombinert med flere sterke nylanseringer ga en god vekst til tross for skjerpet konkurranse i markedet.
• Driftsresultatet viser en klar positiv utvikling som følge av en stadig mer effektiv drift og høyt innovasjonstempo.

 

Diplom-Is AS
NØKKELTALL (MNOK)20162015
Driftsinntekter999988
Driftsresultat53*34
Antall ansatte351355

*Etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon.

logo-fjordland.jpg

Fjordland AS

Fjorland AS er et merkevareselskap som driver utvikling, marekdsføring og salg av fersk ferdigmat, maragriner, yoguhrt og desserter i det norske markedet.

Hovedpunkter fra 2016
• Fjordland lyktes med sin målrettede satsning i vekstkategoriene i markedet og har i 2016 hatt en svært solid omsetningsvekst. Kombinert med et sterkt kostnadsfokus bidro dette til en positiv utvikling også på driftsresultatet.
•Fjordland har 75 % eierandel, har bidratt til salgsvekst i 2016 for dette selskapet.
• Fjordland AS kjøpte i 2016 65 % av aksjene i selskapene Matlyst AS og Safari Næringsmidler AS, som begge er lokalisert i Hordaland. Matlyst AS er en lokalmat- og ferdigmatprodusent og Safari Næringsmidler AS er cateringleverandør til privat- og bedriftsmarkedet.

 

 

Fjordland AS
NØKKELTALL (MNOK)20162015
Driftsinntekter1 5161 430
Driftsresultat86*71
Antall ansatte8388

*Etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon.

Meieri internasjonalt

logo-norselandinc.jpg

Norseland Inc.

Norseland Inc. produserer, foredler, markedsfører og distrubuerer spesialoster fra TINE og andre produsenter til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet i USA.

Hovedpunkter for 2016
• Økt Jarlsberg® salg som følge av vellykkede markedsaktiviteter.
• Inngått partnerskap med Lotito Foods LLC gjennom kjøp av 1av aksjene.
• God innovasjonstakt med nyheter som bl.a. Jarlsberg® Cheese Crisps og Jarlsberg® Cheese Snacks.

 

Norseland Inc.
Nøkkeltall (MNOK | MUSD)20162015
Driftsinntekter1 677 | 2001 655 | 205
Driftsresultat33 | 434 | 4
Antall ansatte8887

 

logo-norselandltd.jpg

Norseland Ltd.

Norseland Ltd. foredler, markedsfører og distribuerer spesialoster fra TINE og Ilchester til dagligvaremarkedet i England.

Hovedpunkter for 2016
• Sterkt resultat etter nok et år med lave priser på cheddar sammen med god intern drift i selskapet.
• Vellykket eksport av Mini Jarlsberg® til det australske markedet.
• Fortsatt fokus på å styrke Jarlsberg® som en premium merkevare gjennom gode markedsaktiviteter.

 

 

Norseland Ltd.
Nøkkeltall (MNOK | MGBP)20162015
Driftsinntekter513 | 45568 | 46
Driftsresultat39 | 343 | 3
Antall ansatte185169
logo-wernersson.jpg

Wernersson Ost AB

Wernersson Ost AB foredler, markedsfører og distribuerer et bredt og internasjonalt ostesortiment til dagligvare- og storhusholdningsmarkdet i Norden.

Hovedpunkter for 2016
• Rekordhøyt volum og omsetning har bidratt til bedret driftsresultat.
• Stort trykk i markedet har gitt god vekst i salget av Jarlsberg®.
• Fortsatt dreining mot bearbeidede produkter gir bedrede marginer, men også økt kostnadsbase.

 

Wernersson Ost AB
Nøkkeltall (MNOK | MSEK)20162015
Driftsinntekter762 | 775675 | 706
Driftsresultat10 | 1110 | 10
Antall ansatte104110