Nøkkeltall

Her er en oversikt over de mest sentrale tallene fra året som gikk

Dette er TINE

TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og er fullskalaleverandør av meieriprodukter med kjente merkevarer. TINE eies av 10.904 melkebønder organisert i samvirke.

Meierikart

TINE er til stede over hele landet med 31 meierier, to sentrallagre og to terminaler

Våre merkevarer

Her er et lite utvalg av hva som har hendt med dem i året som har gått.

Datterselskaper

TINE er eier eller deleier i en rekke selskaper nasjonalt og internasjonalt

Kontakt

Oversikt over tillitsvalgte og kontaktinformasjon til datterselskaper samt hovedkontor.

Melkeveien

Følg melkens vei fra bås til bord og se hvordan TINEs produkter lages